Chopinowi Duda-Gracz

Dzieło Chopinowi Duda-Gracz Jerzego Dudy-Gracza jest bardzo obszernym cyklem obrazów, inspirowanym muzyką Fryderyka Chopina. Malarz spędził nad nim ostatnie cztery lata swojego życia, od 1999 do 2003 roku, nie zdążył jednak – nie licząc interesujących, ale fragmentarycznych wypowiedzi – podzielić się z nami wrażeniami ze swej owocnej pracy.
Zmarł 5 listopada 2004 roku na skutek ataku serca, na plenerze w Łagowie, podczas przygotowań do pracy nad kolejnym cyklem, do którego inspirację miało stanowić dziewięć symfonii Ludwika van Beethovena.

Jak podają źródła, malarz już dużo wcześniej interesował się twórczością muzyczną różnych kompozytorów. Przyjaźnił się z Wojciechem Kilarem, a po wizycie w Muzeum Beethoven- Haus w Bonn, skąd przywiózł replikę pośmiertnej maski Ludwika van Beethovena, zaczął poważnie myśleć o namalowaniu „czegoś, co – oprócz muzyki – pozostałoby po kompozytorze” (Bochenek 2005, 8). Ostatecznie jednak zdecydował się zacząć od Chopina.
Dlaczego? Zapewne nie bez znaczenia był tu fakt, że do twórcy Etiudy rewolucyjnej artysta, w którego domu bardzo często słuchało się muzyki Chopina, czuł szczególny sentyment.

Jerzy Duda-Gracz włożył wiele pracy i wysiłku w stworzenie monumentalnego (prawie 300 prac) cyklu. Już ten fakt świadczy o dużej pomysłowości i ogromnej wyobraźni artystycznej malarza (Sroka 2005, 337).Przystępując do pracy, wiedział, że czeka go bardzo trudne zadanie, a wielorakie, długie obcowanie z muzyką stanie się nie lada wyzwaniem,
wymagającym dużo odwagi i determinacji, toteż do realizacji swojego zamierzenia przygotowywał się przez dwa lata. Przeczytał w tym czasie wiele książek dotyczących biografii i twórczości Chopina, studiował jego korespondencję, wyławiając z niej komentarze twórcy na temat jego utworów. Zapragnął, aby cykl był kompletnym obrazem twórczości
kompozytora. Zdecydował się nawet namalować utwory zaginione, na temat których posiadał jakiekolwiek informacje. Zafascynowany Chopinem, bardzo dużo, niemal bezustannie słuchał jego muzyki; nie tylko po to, aby zrozumieć pewne muzyczne zależności, ale także rozbudzić własną wyobraźnię i wczuć się w klimat epoki, w której utwory powstawały. Podróżował również śladami kompozytora do różnych miejsc w Polsce, m.in. do Poturzyna, gdzie Chopin jeździł do swego przyjaciela Tytusa Wojciechowskiego (Bochenek 2005, 8).

Pierwsze obrazy cyklu poświęconego Chopinowi powstały w 1999 roku na plenerze w Łagowie i w innych małych miejscowościach na Roztoczu. Wiele obrazów narodziło się też w pracowni w starej stodole w Nadrzeczu koło Biłgoraja, gdzie malarz mieszkał i tworzył. W sumie, podążając śladami Chopina, Duda-Gracz odwiedził 97 miejscowości, zwłaszcza w środkowo-wschodniej Polsce, m.in. na terenach województw mazowieckiego, lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego. Wprawdzie w nocie wstępnej do wydawnictwa jest mowa o 92 miejscowościach, ale jest to najprawdopodobniej błąd wydawniczy. Nie wymieniono bowiem takich miejsc, jak: Łagówek, Międzyrzecz, Podegrodzie, Rokitno, Tomaszów Lubelski oraz Żelechów, wspomniano natomiast Szczyrk, który nie występuje w żadnym z opisów pod obrazem. Przebywanie w każdym z tych miejsc dodawało autorowi nowych pomysłów do
pracy i tym samym przyczyniło się do różnorodności i zabarwienia wyrazowego całego wielkiego cyklu.

Przed ukończeniem ekspozycji chopinowskiej artysta nie chciał sprawy nagłaśniać. Pracował sam i dopuszczał do siebie niewiele osób, stąd tak mało informacji mamy o genezie i procesie powstawania tej kolekcji. Wiadomo jednak, że malarz zawsze zabierał się do pracy z samego rana, po śniadaniu i krótkim wypoczynku. Podczas tworzenia nie odbierał żadnych telefonów. Sporządzał systematyczne notatki; ażeby się nie pogubić, prowadził dokładną rejestrację już ukończonych obrazów, „co po latach okazało się bardzo przydatne w tropieniu falsyfikatów”. I tak krok po kroku powstawało ostatnie, największe dzieło jego życia.

Tworząc je, artysta był na takim etapie swojego życia, kiedy to człowiek zaczyna doceniać środowisko, w którym żyje – rodzinę, tradycję, historię, religię, sztukę, kulturę, literaturę, rodzimą przyrodę. Czuł się spełniony w tym, co robi, i szczęśliwy, że może pracować w kraju, z którego czerpie tyle inspiracji (Sroka 2005, 337). A jednocześnie walczył z czasem, z przemijaniem. Trzy kolejne zawały, które przeszedł, były dla niego znakiem, że musi się spieszyć. Pragnął uwiecznić w swoich dziełach każdą chwilę zauroczenia, uniesienia, spędzając przy pracy w plenerze wiele godzin. Liczył się z tym, że nie wszystkie swoje myśli naniesie na płótno, dlatego towarzyszyła mu wielka determinacja (Sroka 2005, 337).

Chopinowi Duda-Gracz to największy w historii polskiego malarstwa po 1945 roku i prawdopodobnie pierwszy na świecie cykl autorski „napisany” na cześć Fryderyka Chopina. To unikatowe dzieło pełne jest przeróżnych symboli. Jego twórca starał się zebrać swoje wyobrażenia na temat polskiej rzeczywistości i uwiecznić je na płótnie. Intencją malarza było ukazanie wieloznaczności znaczeń, pamięci miejsc, swojskości, codzienności i tego wszystkiego, co polskie – widziane oczywiście oczami artysty. Poszedł przy tym bardziej drogą własnych bezpośrednich skojarzeń aniżeli utartych konwencji; chciał zachować w tych obrazach elementy swojej wyobraźni(Sroka 2005, 337).

Duda-Gracz zestawiał – często w sposób karykaturalny – resztki ocalałego pejzażu polskiego oraz bezradność człowieka wobec upływu czasu i siły przyrody. W jego obrazach to nie człowiek jest w centrum uwagi, tylko otoczenie, i pod tym względem w cyklu widoczny jest styl, z jakiego zasłynął artysta. Warto przypomnieć, że we wcześniejszych pracach inspiracją dla Dudy-Gracza była polska rewolucja przemysłowa oraz jej skutki. Uważał, że postęp przemysłowy zabija malowniczość krajobrazu, który tak bardzo kocha i w którym się wychował. Stąd brzydota estetyczna,deformacje. W Chopinowi Duda-Gracz skupia się jednak – i to jest wielka zmiana – na ukazaniu urzekającego widoku polskiej ziemi, pełnego wdzięku i tajemniczości, a nie – jak dawniej – brzydoty, zła, tandety, monstrualnego
śmietnika industrializacji (Stępakowa1985, 10). Album inspirowany muzyką najwybitniejszego polskiego kompozytora zawiera obrazy, które są malarskim ujęciem całej jego twórczości. Jest to zbiór wyjątkowy, w którym łączą się jakości muzyczne i plastyczne. Wyjątkowa jest także bijąca z każdego obrazu polskość i związek z Chopinem.

Album Chopinowi Duda Gracz to pod względem formalnym zbiór bardzo przejrzysty, czytelny i uporządkowany. Już w pierwszym, zewnętrznym oglądzie uwagę przykuwa rozmiar dzieła: 296 prac (255 obrazów i 41 całunów), pogrupowanych według form muzycznych, tworzących 15 cykli malarskich, uporządkowanych w następującej kolejności: cztery ballady, 29 etiud, cztery impromptus, 58 mazurków, 21 nokturnów, 16 polonezów, 39 preludiów, cztery ronda, cztery scherza, trzy sonaty, 19 walców, trzy wariacje, 17 utworów pojedynczych, 34 utworów pozostałych oraz 41 utworów zaginionych – w postaci całunów.

Malarz przedstawił obrazy w różnych technikach: etiudy, preludia i pieśni namalowane są akwarelą i temperą, natomiast ballady, impromptus, mazurki, nokturny, polonezy, ronda, scherza, sonaty, walce, wariacje, utwory pojedyncze oraz utwory pozostałe utrzymane są w technice olejnej. Na szczególną uwagę zasługują całuny, czyli utwory zaginione, wykonane – jak odnotowano w nocie wstępnej – „na luźno wiszących kawałkach tkanin”. Obrazy naniesione akwarelą są wdzięczne, lekkie, zwiewne, ulotne, symboliczne, natomiast prace olejne ukazują konkretne pejzaże, krajobrazy, ludzi, naturę skrywającą jakąś historię.

W wielu pracach malarz uciekał się do techniki monochromatycznej. W sposób perfekcyjny i celowy bawił się kolorem, zestawiając go w różnych odcieniach, chcąc uzyskać jednolity ton w całym malowidle. Jego obrazy są bogate w różne odcienie szarości, błękity, brązy, żółcie, zgniłe zielenie. Barwy ciepłe, które sugerują nam zazwyczaj pierwszy plan, wplatane są w barwy złamane w sposób tak perfekcyjny, że trudno czasami zauważyć granice tego rozmycia. Jedynie Etiuda c-moll op. 10 nr 12 „Rewolucyjna” przedstawiona jest w przewadze barw ciepłych – czerwieni i pomarańczy. Kontrastująca z nią czerń, złagodzona nieco brązem, sugeruje pierwszy plan. W Chopinowi Duda-Gracz barwy współgrają ze sobą, tworząc klimat osnuty pewną tajemnicą. Obrazy na pierwszy rzut oka są smutne, ponure, jakby naznaczone melancholią. Niebo jest prawie zawsze pochmurne, a postacie sprawiają wrażenie obojętnych, niezauważających otaczającego ich piękna przyrody.

Wyjątkowy zbiór reprodukcji dzieł Jerzego Dudy-Gracza wykonanych technologią digigraphie® już dostępny w sprzedaży. Każda kopia jest opisana na odwrocie oraz ma nadany numer w edycji. Ponadto prace posiadają certyfikat standardu digigraphie®, wypukłą pieczęć i podpis córki artysty Agaty Dudy-Gracz. Link poniżej

Wielki sukces na Aukcji Sztuki Współczesnej

17 października, na Aukcji Sztuki Współczesnej, organizowanej przez dom aukcyjny Agra-Art wylicytowano wspaniałe dzieło Jerzego Dudy-Gracza ,,POLAK POTRAFI !” z 1977 za jedną z rekordowych cen. Obraz posiada atest archiwum Dudy-Gracza, udzielany za naszym, przedstawicieli jego spadkobierców, pośrednictwem.

Opis dzieła Agra-Art:
W 1977 roku, czasie powstania obrazu Polak potrafi!, Jerzy Duda Gracz był powszechnie ceniony jako publicysta dokonujący w swych dziełach – z niemałą dozą gorzkiego humoru i ironii – wiwisekcji polskiej rzeczywistości okresu PRL-u. Wytchnieniem od wymagającej roli dokumentalisty niskich obyczajów były plenery, organizowane najczęściej we wsi Brzegi koło Bukowiny. Większość naszkicowanych podczas wyjazdów pejzaży była chowana do przysłowiowej szuflady – w odczuciu artysty były zbyt intymną sferą twórczości, by pokazywać je publicznie. Dodatkową niechęć do ich wystawiania pogłębiał fakt, że jako pozbawione narracji, nie mogły stanowić ani źródła ludycznej rozrywki ani pełnić roli pouczającego moralitetu. Próbą przełamania oporu związanego z przyznaniem górskiemu krajobrazowi pełnej autonomii, jest – sytuujące się na pograniczu dwóch uprawianych przez Dudę Gracza gatunków – opatrzone wymownym tytułem przedstawienie górala i kobiety na tle malowniczej doliny. Dolna listwa iluzjonistycznie malowanej ramy to rodzaj widowni, z której para ogląda majestatyczny spektakl przyrody. Nie są jednak nic nieznaczącym sztafażem. Zarówno naga, reprezentująca ideał dudagraczowskiej urody kobieta, jak i towarzyszący jej, jowialnie uśmiechający się do widza baca, odpoczywają na łonie natury, nie przejmując się zupełnie stojącą między nimi tabliczką z wypisanym hasłem komunistycznej propagandy: „Polak potrafi!“. Zawołanie budowniczych Huty Katowice, jednej ze sztandarowych inwestycji epoki Edwarda Gierka (1970-1980), przenosi odbiorcę w przemysłową rzeczywistość wyrabiania normy, pierwszych spustów surówki i szalejących wskaźników produkcyjności, która nie ma nic wspólnego z beztroską będącą udziałem portretowanych. Jak podkreślał Tadeusz Nyczek, znawca dorobku artysty, Dudy Gracza niemal nie interesują „czyste“ światy obyczajów, zachowań, wyglądów. Coś zawsze musi być zderzone z czymś, nawet niechby tylko na zasadzie prostego zestawienia. Mistrzowska koncepcja połączenia odrębnych światów w obrazie Polak potrafi! stała się nie tylko okazją do kpiny z przynoszącego straty wielkiego kombinatu metalurgicznego, ale też pretekstem do ukazania piękna ukochanych Tatr, w których – jak widać – Polak potrafi wypoczywać.

https://www.facebook.com/jerzydudagracz

DIGIGRAPHIE®

W ramach 80. ROCZNICY URODZIN Jerzego Dudy-Gracza prezentujemy reprodukcje jego obrazów wykonane technologią DIGIGRAPHIE®, sygnowane, podpisane, którym nadano niepowtarzalny numer w edycji. Ponadto prace posiadają certyfikat standardu digigraphie®, wypukłą pieczęć i podpis córki artysty Agaty Dudy-Gracz.
Kopie to wysokiej klasy wydruki, wykonane techniką giclée, zabezpieczone werniksem, na papierze bawełnianym archiwalnym matowym.

Rozmiary reprodukcji:
Józefowi Chełmońskiemu, 30 x 30 cm, 1979/2021
Jeźdźcy Apokalipsy czyli Fucha, 50 x 95 cm, 1977/2021
Hamlet polny, 55 x 55 cm, 1977/2021
Autoportret (Ora et colabora), 60 x 45 cm, 1979/2021

Prace w sprzedaży zakładce ARTSHOP

Jerzy Duda-Gracz w Kaliszu

Wystawa prac Jerzego Dudy-Gracza w Kaliszu.

previous arrow
1_optimized(1)
2_optimized
3_optimized
4_optimized
5_optimized
6_optimized
7_optimized
next arrow

Zapraszamy również do zapoznania się z dodatkowymi materiałami.

Materiały do pobrania

Zdjęcia dzięki uprzejmości spadkobierców Jerzego Dudy-Gracza.

Jerzy Duda-Gracz wystawa w Nowohuckim Centrum Kultury w Krakowie

W Krakowie powstała stała wystawa poświęcona twórczości Jerzego Dudy-Gracza. Wystawa w specjalnie zaaranżowanej przestrzeni jest otwarta dla zwiedzających od 22 stycznia 2020.

Galeria Jerzego Dudy-Gracza–7
Galeria Jerzego Dudy-Gracza–6
Galeria Jerzego Dudy-Gracza–5
Galeria Jerzego Dudy-Gracza–4
Galeria Jerzego Dudy-Gracza–3
Galeria Jerzego Dudy-Gracza–2
Galeria Jerzego Dudy-Gracza–1
Galeria Jerzego Dudy-Gracza–
previous arrow
next arrow

Zdjęcia dzięki uprzejmości spadkobierców Jerzego Dudy-Gracza.